Beheer en onderhoud
Gebouwdossier PDF Afdrukken E-mail

Het ministerie VROM heeft afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd om te komen tot een eenheid van belangrijke gegevens van elk gebouw in Nederland

B&O heeft in overleg met het ministerie VROM een plan uitgewerkt om een invulling te geven aan het Gebouwdossier.

Inmiddels is het onderzoek en de voortgang naar uitvoering stopgezet, dit omdat het ministerie de afgelopen jaren de inwoners van Nederland, die een eigen huis of gebouw bezitten, niet nog meer op kosten te jagen.

In het belang van het onderzoek en de voortgang verzoeken wij u voor nadere informatie contact op te nemen met onze heer F.J. Brouwer, tel: 06 - 535 05 207.

 
Interimmanagement PDF Afdrukken E-mail

Interimmanagement vanuit B&O binnen woningcorporaties

In verband met de ervaring en kennis vanuit B&O worden meerdere keren per jaar het verzoek gedaan aan B&O voor ondersteuning binnen woningcorporaties. Aangezien de mensen binnen B&O kennis hebben van zowel woningbouwcorporaties alsmede bouwkundige kennis m.b.t. planmatig en groot onderhoud sluiten deze werkzaamheden naadloos aan op de vraag vanuit de woningcorporaties.

Enkele voorbeelden van Interimwerkzaamheden zijn als volgt:

  • Hoofd technische dienst
  • Hoofd bedrijfsbureau
  • Projectmanager planmatig- c.q. groot onderhoud.

Wanneer u specifieke vragen heeft hierover verzoeken wij u contact op te nemen met onze heer F.J. Brouwer op telefoonnummer 036 - 53 77 627.