Interimmanagement PDF Afdrukken E-mail

Interimmanagement vanuit B&O binnen woningcorporaties

In verband met de ervaring en kennis vanuit B&O worden meerdere keren per jaar het verzoek gedaan aan B&O voor ondersteuning binnen woningcorporaties. Aangezien de mensen binnen B&O kennis hebben van zowel woningbouwcorporaties alsmede bouwkundige kennis m.b.t. planmatig en groot onderhoud sluiten deze werkzaamheden naadloos aan op de vraag vanuit de woningcorporaties.

Enkele voorbeelden van Interimwerkzaamheden zijn als volgt:

  • Hoofd technische dienst
  • Hoofd bedrijfsbureau
  • Projectmanager planmatig- c.q. groot onderhoud.

Wanneer u specifieke vragen heeft hierover verzoeken wij u contact op te nemen met onze heer F.J. Brouwer op telefoonnummer 036 - 53 77 627.