Gebouwdossier PDF Afdrukken E-mail

Het ministerie VROM heeft afgelopen jaren onderzoek uitgevoerd om te komen tot een eenheid van belangrijke gegevens van elk gebouw in Nederland

B&O heeft in overleg met het ministerie VROM een plan uitgewerkt om een invulling te geven aan het Gebouwdossier.

Inmiddels is het onderzoek en de voortgang naar uitvoering stopgezet, dit omdat het ministerie de afgelopen jaren de inwoners van Nederland, die een eigen huis of gebouw bezitten, niet nog meer op kosten te jagen.

In het belang van het onderzoek en de voortgang verzoeken wij u voor nadere informatie contact op te nemen met onze heer F.J. Brouwer, tel: 06 - 535 05 207.