Cursus en Themamiddagen PDF Afdrukken E-mail

B&O heeft het afgelopen jaar o.a. een Themamiddag voor een aannemer in Amersfoort verzorgd.

Thema Baksteen

In verband met de wijziging naar Europese wetgeving veranderen de normen die gesteld worden aan baksteen. Binnen deze Themamiddag (totaal 3 sessies) werd duidelijk dat er meer dan behoefte is aan kennis en Know-how. Het gaat dan met name niet om wie de kennis inbrengt, maar meer dat de mensen zich openstellen voor kennis van anderen. Los of het gaat om de kennis vanuit B&O of de eigen collega's.

Tijdens deze middag werd al snel duidelijk dat de kennis binnen deze aannemer goed is, maar door procedures en einddata's m.b.t. opleveringen er snelheid geboden is en hierdoor fouten worden gemaakt.

Een belangrijk punt wat tijdens de sessies naar voren kwam is dat het overdragen van gegevens c.q. kennis van ontwikkeling naar werkvoorbereiding en vervolgens naar de uitvoering veelal te wensen overlaat en hierdoor de kennis verloren gaat of onderschat wordt.

Door deze middag ontvangt B&O vrij regelmatig vragen van de mensen die de Themamiddag Baksteen heeft gevolgd, kortom het was een succesvolle Themamiddag.

Voor meer informatie omtrent Cursus en Themamiddagen bel met onze heer F.J. Brouwer onder tel: 036 - 53 77 627.