Deskundigenonderzoek & Arbitrage

B&O Gevelconsultancy wordt regelmatig ingeschakeld om een onderzoek uit te voeren naar de oorzaak bij gevel- en dak lekkages, koude- en condensatie problemen en andere voortkomende gebreken en/of schade in en of aan de gevel / dak.

Gebouweigenaren hebben vaak hoge verwachtingen van uitvoerende bedrijven en hun specialisme. In een aantal situaties komt de eigenaar bedrogen uit en wordt de vooraf afgesproken prestatie voor een deel of geheel niet behaald. B&O Gevelconsultancy wordt betrokken bij situaties waarbij een gevel(-constructie) direct of op termijn gevolgschade oploopt wat de eigenaar niet altijd in de gaten heeft, maar in een latere fase mee geconfronteerd wordt. B&O kan u hierin van dienst zijn door onderzoek uit te voeren naar de wijze van uitvoering, de technische alsmede financiële gevolgen. Op basis hiervan zal B&O een deskundige rapport opstellen waarmee u de uitvoerende partij kan overtuigen om te komen tot herstel en/of hiermee de Raad van Arbitrage of Rechter overtuigen om te komen tot herstel of als onderbouwing om te komen tot een schadevergoeding.

Scroll naar boven
Scroll naar top