Privacyverklaring B&O Gevelconsultancy

B&O VvE Beheer respecteert ten alle tijden de privacy van haar klanten, zakelijke relaties en websitegebruikers. Persoonlijke informatie en gegevens die u ons verstrekt worden behandeld volgens de regelementen en richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens. (AVG 25 mei 2018)

Verwerking van persoonsgegevens:

Door gebruik te maken van de diensten van B&O VvE Beheer en/of het zelf verstrekken van persoonlijke gegevens al dan niet via een contactformulier op de website of VvE-Portaal kan B&O VvE Beheer persoonsgegevens verwerken. De volgende persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bank- en betaalgegevens

Doelstelling benodigde gegevens op basis van de grondslagen autoriteit persoonsgegevens:
B&O VvE Beheer verwerkt persoonsgegevens in het kader van haar beheersactiviteiten in het kader van VvE-beheer). Dat doen wij met als doel om telefonisch ofwel per email met u te kunnen communiceren op verzoek, en/of om u schriftelijk (e-mail of per post) te kunnen benaderen voor bijvoorbeeld aankondigingen van vergaderingen en onderhoud, afhandeling van onderhoudsverzoeken, updates van lopende schademeldingen, algemene en/of belangrijke wijzigingen en/of bij calamiteiten.

Daarnaast kan B&O VvE Beheer persoonsgegevens gebruiken in aansluiting op een (al dan niet zakelijke) gesloten overeenkomst (uitvoering), doorgaans bestaande uit werkzaamheden zoals vermeld in een (beheer)overeenkomst. Indien andere werkzaamheden, waaronder bijv. het uitbrengen van offertes al dan niet op verzoek, van toepassing zijn zullen wij voorafgaand toestemming (verplicht) vragen en vastleggen aan betreffende persoon en of bedrijf.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de doelen van B&O VvE Beheer te realiseren, waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of na een beëindiging van de overeenkomst tussen u en B&O VvE Beheer, worden de gegevens verwijderd. Zolang er een beheerovereenkomst van toepassing is worden financiële gegevens van uw VvE bewaard voor een termijn van zeven jaren (wettelijk bepaald).

Met betrekking tot e-mailverkeer is een bewaartermijn van 24 maanden.

Medewerkers

De medewerkers van B&O VvE Beheer werken volgens een intern vastgestelde gedragscode welke aan de eisen van de nieuwe autoriteit persoonsgegevens voldoet.

Persoonsgegevens delen met derden

B&O VvE Beheer verstrekt persoonsgegevens enkel en alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met betreffende partij en of persoon (notaris) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (belastingdienst en of overheidsinstantie). Voorts verstrekt B&O VvE Beheer persoonsgegevens aan bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven op basis van individuele klachtenmelding teneinde de bedrijven gelegenheid te geven om in contact te treden met de melder en de onderhoudsvraag te verhelpen.

Website bezoek

Op de site van B&O VvE Beheer worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden niet door ons gebruikt voor analyses van o.a. bezoek- en klikgedrag op de website.

Indien men een website van derden bezoekt is de bezoeker verantwoordelijk om te checken hoe zijn/haar gegevens worden verwerkt, de bezoeker dient het privacyreglement van de website van de betreffende derden te raadplegen.

Cookies

Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web omdat eerder bezochte websites de computer al kennen. U hoeft dus bij herhaald bezoek niet steeds opnieuw bepaalde gegevens in te voeren. Vrijwel alle toonaangevende websites maken gebruik van cookies om het internetverkeer te optimaliseren. Omdat cookies gegevens bevatten over bezoekersaantallen en bezochte pagina’s, verschaffen zij aan diverse bedrijven waar van toepassing informatie over populaire interessegebieden. Deze informatie wordt gebruikt om sites verder te optimaliseren. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Het is echter mogelijk dat bij deze instelling bepaalde delen van de site niet of niet goed functioneren.

Wijziging, inzage en aanpassing van gegevens

Met ingang van de nieuwe AVG per 25 mei 2018 heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in het VvE Portaal. Dit Portaal is door uzelf te raadplegen door gebruik te maken van uw persoonlijke Inlogcode en Wachtwoord, die u bij uw intrede als VvE (bij het afsluiten van de overeenkomst met B&O VvE Beheer) of als eigenaar (bij overdracht woning) persoonlijk heeft ontvangen.

U kunt het VvE Portaal bezoeken via onze website www.bo-vvebeheer.nl

Wanneer u veranderingen wilt aanbrengen in uw persoonsgegevens die u heeft gezien die u niet zelf kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij B&O VvE Beheer. U kunt schriftelijk of per email verzoeken dat B&O VvE Beheer uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@bo-vvebeheer.nl. B&O VvE Beheer zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat B&O VvE Beheer een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien B&O VvE Beheer uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Beveiligen persoonsgegevens

B&O VvE Beheer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van B&O VvE Beheer wordt in eigen beheer aangepast.

B&O VvE Beheer verwerkt persoonsgegevens in een speciaal VvE administratiesysteem, Twinq genaamd, welke niet toegankelijk is voor anderen dan de beheerder ofwel waarvoor een separate subverwerkersovereenkomst is afgesloten met de leverancier van de software. Ook hier geldt een beveiliging procedure voor de alleen daartoe bevoegde personen conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Interne controles van ons beleid en beveiligingsmaatregelen maken onderdeel uit van periodieke controles met betrekking tot het verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens, eveneens fysieke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen ongeoorloofde toegang tot systemen waarop we persoonsgegevens bewaren.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig de Privacy verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacyverklaring en de wijze waarop B&O VvE Beheer uw gegevens gebruikt, stuur dan een e-mail naar info@bo-vvebeheer.nl.

Ook wanneer u een klacht heeft over de manier waarop B&O VvE Beheer uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@bo-vvebeheer.nl.

Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

B&O VvE-Beheer kan de inhoud van de privacyverklaring aanpassen, deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018

Scroll naar boven
Scroll naar top