Baksteen gevels

Baksteen gevels

Levert een gedegen vooronderzoek te allen tijde voordeel op?

Op het oog zag de gevel er goed en gedegen uit. Totdat de oude houten kozijnen werden verwijderd en er vervolgens scheuren werden geconstateerd in de gemetselde rollagen. Hierdoor kwam het werk stil te liggen en heeft B&O Gevelconsultancy diverse boormonsters genomen en werd door beproeving vastgesteld dat de hechting tussen de baksteen en metselmortel onvoldoende tot plaatselijk geheel nihil was. Op basis van dit gegeven zijn de gevels voorzien van extra inboorankers en op een aantal locaties is het metselwerk vervangen.

Of het probleem met betrekking tot de hechting voorkomen had kunnen worden, ja wellicht door een referentiewoning uit te voeren. Aangezien alle kozijnen vervangen werden was de kans groot dat tijdens de referentiewoning dit probleem zeker boven tafel was gekomen. Op basis van deze proefwoning had wellicht een nieuwe doorberekening de doorslag gegeven om de woningen op een andere wijze te renoveren.

Scroll naar top